VILKA ÄR VI?

Belysningsdesign har en lång historia bakom sig och är en av de fösta belysningsbutikerna online. Entreprenörskap balanserat med stor passion och affärsmannaskap, har skapat en av de idag största belysningsbutikerna online i Skandinavien. Med en aktiv kundbas på nästan 48 000 kunder så har belysningsdesign tagit en differentierad position på marknaden med en bred variation av varumärken inom alla prisklasser. Belysningsdesign startade långt före e-handeln slog igenom på allvar, men har i och med det utvecklat en kundorienterad affärsmodell med verksamhet inom Skandinavien.

KULTUR

Belysningsdesign Norden AB och dess kultur bygger på att leverera en kundupplevelse utöver det vanliga. Vi bygger tillsammans ett ekosystem där alla deltagare – ni som kunder, tillverkare och tredjepartstjänsteleverantörer - har en möjlighet att blomstra. Vår succé och snabba tillväxt skall bygga på entreprenörskap, innovation, och orubbligt fokus på att möta våra kunders behov, e-Care.

Vi tror att starka gemensamma värderingar med våra intressenter gör att vi kan upprätthålla en gemensam företagskultur och en stark värdekedja, oavsett hur stark tillväxt vi står för. Våra värderingar är grundläggande för vårt sätt att arbeta och hur vi rekryterar, utvärderar och belönar våra kunder och medarbetare. Våra sex värderingar är:

KUNDFOKUS

Intressen i våra kunder och våra leverantörer skall vara vår högsta prioritet.

TEAMWORK

Vi tror att teamwork gör att människor vill uppnå extraordinära saker, ”walk an extra mile”.

Uppmuntrar förändringar

I denna snabbt föränderliga värld, måste vi vara flexibla, innovativa och redo att anpassa sig till nya affärsförutsättningar för att överleva. Var med och utveckla oss.

INTEGRITET

Vi ska upprätthålla de högsta normerna för ärlighet och att infria våra åtaganden mot dig som kund.

ENGAGEMANG

Vi visar att uthållighet och excellens lönar sig. Ta inte för lätt på saker och vi uppmuntrar våra medarbetare och partners att "arbeta med glädje."

 

VAD STÅR VI FÖR

VISION

Att vara den ledande aktören i alla e-handelssegment där man är verksam genom att erbjuda de mest inspirerande online butikerna, och en omnikanalstrategi med det mest inspirerande produktsortimentet.

UPPGIFT

Uppdraget är att erbjuda det bästa utbudet av produkter via Internet från egna och externa varumärken i de segment där bolaget är verksamt. Skall uppnå en snabb och lönsam tillväxt genom plattform och infrastruktur i framkant.

MÅL

Det övergripande målet är att skapa värde för aktieägarna genom lönsam tillväxt. Detta genom att utöka befintliga internetbutiker, både när det gäller sortiment och teknisk CX-funktionalitet.

Belysningsdesign Stores Scandinavia kommer att fortsätta en hög organisk tillväxt. E-handel Scandinavia ska vara väl positionerat för att dra nytta av den pågående övergången från traditionell detaljhandel till e-handel.

UPPSTART

Våra rötter och vår destination:

Redan 2006 började Belysningsdesign med en enkel idé: ett bekvämt och enkelt sätt att köpa belysning på nätet. Bolagets grundare tillbringade lång tid att titta runt och tala till kunder i belysningsbutiker. De upptäckte att kunderna efterlyser ett uppdaterat och brett sortiment med relevanta varumärken, färger och stilar.

En kombination som möbelbranschen knappast skulle kunna ge. En webbutik, i sin tur, kan erbjuda konsumenterna över hela Skandinavien tillgång till samma sortiment med en så aldrig tidigare skådat produktutbud.

 VARFÖR BELYSNING

E-handeln har utvecklats i flera steg. Till en början, traditionella belysningsbutiker eller möbelhandlare som säljer främst enklare belysning. När kunderna började lita på e-handeln som kanal och ett bättre sätt att presentera produkterna, så var tiden mogen för en online-återförsäljare som Belysningsdesign att sälja emotionella belysningsprodukter snabbt och enkelt till ditt hem.

Belysningsdesign är den bästa platsen för att uppleva belysning för att digitalt eller i butik, se och känna stilar och prova belysningen. Genom att hålla kunderna i centrum som vår affärsmodell, har Belysningsdesign lyckats flytta hem till kundernas egna fyra väggar genom att erbjuda öppet köp med fri frakt och returfrakt. Detta koncept definierar Belysningsdesign och vi tror att vi har varit en katalysator för förändring inom Belysningsbranschen.

Våra butiker i våra digitala kanaler skall vara den bästa platsen för att uppleva belysning, för att se och känna stilar och prova dem. Placera belysning i hemmen med kunderna i centrum för vår affärsmodell, skall Belysingsdesign flytta in inom kundernas egna fyra väggar under beslutsprocessen. Denna affärsmodell skall positionera Belysningsdesign som en värdedriven aktör mot våra kunder, leverantörer och partners.

VARFÖR DIGITALT

När Belysningsdesign gick live under 2006, använde butiken en standard webbplattfrom som tjänade sitt syfte, men hade sina begränsningar för belysningsälskare. En egenutvecklad plattform behövdes för att erbjuda kunderna och leverantörerna produktpresentationer de förväntade sig, samtidigt hålla jämna steg med snabbt föränderliga sortiment och företagets tillväxt. Idag utgör denna plattform i hjärtat av Belysninsdesign och omfattar allt från butiksdriften mot kunder till inköp mot leverantörer.  Belysningsdesigns digitala kompetens skall vara en av bolagets drivkrafter.